Ing. Dalibor Ředina

RERERENCE – STATIKA, PROJEKTOVÁNÍ

  REFERENCE 1

Název stavby:                 x
Místo stavby:                 x 
Zpracování:                   2019
Zastavěná plocha:         x