Ing. Dalibor Ředina

STATIK, PROJEKTANT HRANICE OKR. PŘEROV

Zhotovujeme kompletní projektovou dokumentaci včetně statických a dynamických výpočtů.
Náplň naší činnosti tvoří:

  • Projektování a statické posouzení mostů, inženýrských a průmyslových staveb včetně rekonstrukcí
  • Projektování pozemních staveb včetně rekonstrukcí a statického zajištění
  • Návrhy založení včetně základů strojů, geotechnické výpočty (stabilita svahů, opěrné stěny, pažení, protlaky a pod)
  • Posouzení konstrukcí na účinky zemětřesení, poddolování a požárů
  • Návrhy speciálních konstrukcí – železobetonových, ocelových i plastových nádrží, zásobníků, potrubí, stožárů, jeřábových drah, přepravních stojanů a kontejnerů pro energetická zařízení
  • Statické posudky stavebních úprav ve zděných i panelových domech